Nebezpečenstvá ktoré analyzuje HACCP

Nebezpečenstvá ktoré analyzuje HACCP

Jedným zo základných princípov HACCP plánu je analyzovať nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie spotrebiteľa, konzumenta . Môže ísť o hrozbu pre jedného spotrebiteľa ( napr. úlomok z obalového materiálu ) alebo o skupinu spotrebiteľov ( napr.  zvyšky čistiacich prostriedkov ). HACCP

Čo je to sanitačný plán ?

Čo je to sanitačný plán ?

• Je to dokument zabezpečujúci hygienicky bezpečnú prevádzku, prostredie výroby potravín alebo pokrmov. Obsahuje návod pre správne postupy čistenia a dezinfekcie priestorov prevádzky, technologického zariadenia a náradia a tiež hygienické postupy očisty personálu. • Sanitačný program sa vypracováva na mieru

7 zásad HACCP

7 zásad HACCP

Analýza nebezpečenstva Identifikácia kritických kontrolných bodov – CCP Určenie kritických limitov – CL Určenie spôsobu kontroly, monitorovania, pre dodržiavanie kritických limitov každého CCP Určenie nápravných opatrení, ak sa nedodržia kritické limity Určenie spôsobu overovania (verifikácie) zistených výsledkov Vedenie záznamov, evidencie

Čo je HACCP plán ?

Čo je HACCP plán ?

HACCP je systém, ktorý v 60. rokoch minulého storočia vyvinuli v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), pre potrebu zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred rôznymi mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol