Aktualizáciu existujúcich dokumentov vykonávame :

  • podľa potreby prevádzky
  • v prípade legislatívnych zmien

Spolupracujúcich klientov a klientov ktorým sme dokumenty Správnej výrobnej praxe, HACCP, Správnej hygienickej praxe a Prevádzkového poriadku vypracovávali upozorňujeme na prípadne legislatívne zmeny a zmeny v predpisoch a nariadeniach. V čo najkratších termínoch tieto úpravy a zmeny zapracovávame.

Pre nespolupracujúcich, nových klientov poskytujeme aktualizácie už existujúcej dokumentácie.

V prípade, ak si chcete aktualizovať vašu existujúcu dokumentáciu kontaktujte nás.