Plán HACCP ( Systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín ) zisťuje špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín a stanovuje preventívne opatrenia na ich ovládanie. Je založený na :

 • analýze nebezpečenstva
 • stanovení kritických kontrolných bodov
 • určení kritických limitov
 • ovládacích opatreniach
 • nápravných opatreniach
 • vedení dokumentácie
 • kontrole dokumentácie

Ponúkame Vám  vypracovanie Správnej výrobnej praxe alebo HACCP plánu na mieru pre vašu gastro prevádzku a potravinársku výrobu. Na základe potrieb a legislatívy pripravíme potrebné evidenčné listy, tabuľkové záznamy k správnej výrobnej praxi a HACCP – kontroly skladovacích priestorov, prípravy potravín a pokrmov, prepravných priestorov…, podklady pre validáciu a verifikáciu.

Priamo na prevádzke po vypracovaní potrebnej dokumentácie vykonávame :

 • Označenie jednotlivých pracovných úsekov v priestoroch prevádzky
 • Označenie priestorov prevádzky
 • Vývesky k umývaniu rúk, osobnej a prevádzkovej hygiene

K Správnej výrobnej praxi a HACCP vykonávame školenia, vždy s inou témou a podľa aktuálnej potreby.

Súvisiacou dokumentáciou je

 • Prevádzkový poriadok pre potravinársku prevádzku, výrobu a zariadenia spoločného stravovania v zmysle RÚVZ
 • Systémy vysledovateľnosti
 • Zoznamy alergénov
 • Špecifikácie výrobkov