Školenia sú vykonávané na základe legislatívnych zmien, podľa druhu výroby a aktuálnej potreby na prevádzke.

Témy a zamerania školenia sa týkajú :

  • prevádzkovej dokumentácie – Správna výrobná prax a systém HACCP
  • vedenie záznamov a evidencie
  • hygienickej praxi na prevádzke
  • osvedčení pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva

Pri príprave témy školenia zohľadňujeme veľkosť a druh prevádzky.

Školenia vykonávame pre prevádzky, v ktorých sme vypracovávali dokumentáciu ale aj v iných prevádzkach, ktoré už majú vypracovanú potrebnú dokumentáciu.

Cena školení sa odvíja od témy, počtu školených osôb a priestorov v ktorých sa školenie vykonáva ( uprednostňujeme školenia priamo v prevádzke ).