KTO?

Keďže HACCP plán je systémy na zabezpečenie kontroly hygieny potravín, je potrebný mať ho vypracovaný pokiaľ ste prevádzkovateľom niektorého z nasledujúcich zariadení :

– predajňa potravín, ovocia, zeleniny

– reštaurácia

– bufet, fast food

– ambulantný predaj pokrmov a nápojov

– akákoľvek prevádzka, v ktorej sa podáva jedlo, zákusky,…

– cukrárska výroba

– zmrzlinárska výroba

– výrobňa – akákoľvek výroba produkujúca potraviny

– sklad potravín

– baliareň potravín

 

KEDY?

HACCP plán je potrebné mať na prevádzke k dispozícii v prvý deň jej spustenia. Nakoľko HACCP slúži ako „pracovný návod“ zamestnancom musí byť neustále prítomný na prevádzke. Plán HACCP musí byť dispozícii k nahliadnutiu zamestnancom ale aj pre orgány vykonávajúce úradné kontroly.

 

PREČO?

Povinnosť zaviesť v prevádzkarni HACPP upravuje legislatíva. Kontrolu prítomnosti HACCP plánu na prevádzke, aktuálnosť a správnosť HACCP plánu kontrolujú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a tiež regionálnej potravinovej a veterinárnej správy.  Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozí prevádzkovateľovi pokuta.

Kto , kedy a prečo potrebuje HACPP plán v potravinárstve?