Otvárate novú prevádzku?

Plánujete zmenu v prevádzkovej činnosti?

Nemáte čas na behanie po úradoch?

Očakávate kontrolu a chcete mať prevádzku v TOP stave?

Vybavíme to za Vás

Poskytujeme službu komunikácie s orgánmi štátnej a verejnej správy

  • Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky alebo na zmenu v ich prevádzkovaní
  • Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu o schválenie prevádzkového poriadku
  • Registrácia prevádzky

Spolupracujúcim klientom poskytujeme tiež službu

  • Účasť pri ohlásených kontrolách RVPS, RÚVZ, iné