Ponúkame možnosť interných auditov, ktoré slúžia ako preventívne opatrenie pred úradnými kontrolami. Odborným auditom pomáhame odhaliť prípadné nedostatky, slabé miesta výroby, prevádzky s následným odporúčaním pre ich odstránenie. Výsledkom auditu je vypracovaná správa o jeho vykonaní.