• Je to dokument zabezpečujúci hygienicky bezpečnú prevádzku, prostredie výroby potravín alebo pokrmov. Obsahuje návod pre správne postupy čistenia a dezinfekcie priestorov prevádzky, technologického zariadenia a náradia a tiež hygienické postupy očisty personálu.
• Sanitačný program sa vypracováva na mieru na základe zistení v prevádzke a podľa charakteristiky a druhu prevádzky.
• Sanitačný program, plán, musí mať spracovaný každá prevádzka, v ktorej sa manipuluje s potravinami. Sanitačný poriadok môže byť ako samostatný dokument, alebo ako súčasť prevádzkového poriadku, prípadne HACCP plánu. Na prevádzke musí byť k dispozícií odo dňa otvorenia prevádzky.

Čo je to sanitačný plán ?